Опит

7500, Силистра, България, ул. Петър Мутафчиев 80
359887151485
Платен прием
Работи с осигурител
7500, Силистра, България, ул. Д-р Анастас Янков 2
359887151485
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb