За мен

Началник отделение по физиотерапия и рехабилитация в МБАЛ -Медика гр. Русе