Опит

1000, София, България, ул. Николай Коперник 9
359888448852
Платен прием
Работи с осигурител
1000, София, България, ул. Николай Коперник 9
359888448852
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb