Опит

лекар ,физикална и рехабилитационна медицина
1000, София, България, бул. Ген. Едуард И. Тотлебен 21
milen_georgiev70@abv.bg 029154334 0884730533
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)
Завеждащ отделение по спешна медицина
3601, Лом, България, Васил Друмев 15

Образование

Физикална и рехабилитационна медицина

Специалности

Физикална и рехабилитационна медицина

Сертификати

ПЪРВИЧНА И ВТОРИЧНА ПРЕВЕНЦИЯ НА МОЗЪЧНИЯ ИНСУЛТ ПРИ ПАЦИЕНТИ С АРТЕРИАЛНА ХИПЕРТОНИЯ
2019-02-25
Тристълбова концептуална основа на трудовата медицина
2019-04-22
Държавна и фирмена политика за здраве, безопасност и работоспoсобност. Професионално партньорство
2019-05-02
Здравно състояние на работещите при конкретни условия на труд. ЕЗИД, здравни анализи. Методология и класификации на експертизата на работоспособността
2019-05-20
Психология на труда. Професионален стрес
2019-05-30
Агресия и агресивност
2019-06-03
Бременност и ракови заболявания
2019-06-17
Стрес и бърнаут - основни аспекти, мениджмънт и превенция
2019-06-25
Избор на терапия при недостатъчен базален инсулин (ВИДЕО)
2019-07-03
Придобита хемофилия
2019-07-22
Новите "модерни" зависимости при млади хора - компютър, телефон, социални мрежи
2019-11-18
Децата и интоксикационния риск в ежедневието
2019-12-03
Депресия и тревожност - съвременна епидемия
2019-12-27
Диагностични затруднения при синдрома на Cushing
2019-12-30
Натурален Витамин К2 - фармакологични предимства
2020-02-11
Диабет в напреднала възраст - особености на лечението
2020-09-09 10:22:48

Организации, в които членувате

  • АФРМ

    АФРМ

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb