За мен

Д-р Хаджиева е зъболекар в Детнални кабинети Капана и е асистент в Катедрата по физиология на Медицинския университет в Пловдив. 

Завършила е стоматология в същото висше училище. Започва работа в частен зъболекарски кабинет и в Стоматологичния факултет като асистент в катедрата по парадонтология. 

Има участия в постерните сесии на конгресите по стоматология. 

Готви дисертация в областта на стамотологията и физиологията.