За мен

Доцент по очни болести, СУ „Климент Охридски".

 

Специализации по:

- Лазертерапия на заболявания на задния очен сегмент.

- Лазертерапия и диагностика при глаукома

- Флуоресцеинова ангиография

- Ехография на око

- Оптична кохерентна томография

- Автофлуоресценция на очното дъно – при Макулна дегенерация

- Факоемулсификация на лещата

- Интравитреални инжекции при дегенеративни заболявания на окото.

 

Основни клинични интереси:

  • Макулна дегенерация свързава с възрастта
  • Диабетна ретинопатия
  • Съдови заболявания на ретината
  • Централен серозен хориоретинит
  • Лазерна терапия в офталмологията
  • Флуоресцеинова ангиография
  • ОСТ изследване
  • Глаукома – диагостика и терапия.

 

doc
Автобиография

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 3
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Очни болести / Офталмология

Специалности

Очни болести / Офталмология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb