За мен

Имам две специалности - Трудова медицина и медицина на бедствените ситуации.

Магистратура по застраховане, социално дело и здравен мениджмънт.

Притежавам ОНС Доктор по МБС.

Работя на позиция Главен асистент в МУ град Плевен.

Опит

Главен асистент в катедра Хигиена, медицинска екология, професионални болести и сектор МБС
5800, Плевен, България, ул. Климент Охридски 1