За мен

Доцент в Катедра Превентивна медицина, Факултет по обществено здраве при МУ-София

Осъществява преподавателска дейност на български и английски език на студенти от Факултет по обществено здраве, Медицински факултет и Факултет по дентална медицина на МУ-София по теми, свързани с организацията на медицинското осигуряване и защитата на населението при бедствени ситуации. 

Опит

Катедра "Превантивна медицина"
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15