За мен

Д-р Маргарит Върбанов завършва медицина в МУ- Пловдив през 1984г. Има специалност по обща хирургия, придобита през 1991г. и непрекъснат стаж като хирург до настоящия момент.

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. д-р Тодор Стоянович №15
Работи с осигурител