За мен

Завършила Медицина в МУ - гр. Стара Загора.

Придобита специалност по "Ревматология" в МУ - гр.София.

Опит

8000, Бургас, България, ж.к. Изгрев, ул. Транспортна 33