За мен

Дата и място на раждане – 03.05.1963 г. в гр.Плевен

Образование – 1986г. - магистър по „медицина” , 1995г. – научна степен „кандидат на медицинските науки” (научно образователна степен “доктор)”, 2009г. - магистър по „здравен мениджмънт”.
Специалности – вътрешни болести, кардиология