За мен

Дата и място на раждане – 03.05.1963 г. в гр.Плевен

Образование – 1986г. - магистър по „медицина” , 1995г. – научна степен „кандидат на медицинските науки” (научно образователна степен “доктор)”, 2009г. - магистър по „здравен мениджмънт”.
Специалности – вътрешни болести, кардиология

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886371
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител

Образование

Вътрешни болести
Кардиология

Специалности

Кардиология
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb