За мен

  • Завършва висше медицинско образование във ВМИ Ив. П. Павлов - Пловдив
  • От 1985г. асистент в Клиниката по ортопедия и травматология на ВМИ - Стара Загора
  • От 1991г. началник к-ка по Детска ортопедия и травматология към МБАЛ АД
  • Стара Загора
  • През 1993г. защитен дисертационен труд Лечение на вроденото еквиноварусно ходило
  • През 2000г. научно звание Доцент по ортопедия и травматология
  • Член на Българската асоциация по ортопедия и травматология, Българската асоциация по детска ортопедия, Европейската федерация на ортопедичните дружества /EFOR/ и Европейската асоциация по детска ортопедия /EPOS/
  • Лекар на 2008 год.
  • Сертификати от Zimmer Institute - Vienna за минимално инвазивно ендопротезиране на колянна и тазобедрена става
  • Сертификати от Mathys с Synthes за работа с тазобедрени и травматологични импланти

Опит

6000, Стара Загора, България, ул. Ген. Столетов 2
Работи с осигурител