За мен

Д-р Лесинска извършва диагностика и лечение на целия спектър очни заболявания, работи основно с деца. Притежава собстевена оптика, намираща се на бул. " Шести септември" 89.

Опит

4000, Пловдив, България, бул. България 234
Дни за консултация

Сряда

08:00 - 18:00

Четвъртък

08:00 - 13:00

Работи с осигурител