За мен

Д-р Лесинска извършва диагностика и лечение на целия спектър очни заболявания, работи основно с деца. Притежава собстевена оптика, намираща се на бул. " Шести септември" 89.