За мен

Завършилa медицина 1988г. Специализация очни болести 1999г.

Д-р Бодурова е завършила медицина в МУ- Варна. Започва работа като очен лекар в поликлиниката в Девня. Последващи местоработи -  ДКЦ " Еквита",  ДКЦ "Чайка"- Варна.

Има специализации по офталмология в Прага, участие в множоество национални и международни конгреси.

Фокус клинични интереси- преден очен сегмент, глаукома, катаракта, "сухо око".

Курсове по:

  • Факоемулсификация
  • Катарактална хирургия (Прага 2008)
  • Лазертерапия
  • ФАГ
  • Ехография
  • КАП
  • Специализирани изследвания на ретината
  • Страбизъм, амблиопия, бинокулярна сензорика
  • крослинкинг