За мен

2012 – специализация по колопроктологична хирургияи онкохирургия в Sourasky Medical Center, Tel Aviv, Israel

 Главен асистент в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, хирург в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ”Александровска” ЕАД

2012 – Главен административен асистент в Клиника по хирургия, УМБАЛ”Александровска” ЕАД

2011 – Главен асистент в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, хирург в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ”Александровска” ЕАД
2010 – Старши асистент в Катедра по хирургия, Медицински факултет, Медицински университет - София, хирург в Клиника по хирургия „Проф. д-р Александър Станишев”, УМБАЛ”Александровска” ЕАД. Отговорник по СДО в Катедра по хирургия.
2007 - асистент по хирургия в Катедра по Хирургия, Клиника по хирургични болести „Проф. Д-р Ал. Станишев” ( II - ра хирургия) на УМБАЛ „Александровска” – София, Медицински университет - София

2004 – 2007 - клиничен ординатор в Катедра по Хирургия, Клиника по хирургични болести „Проф. Д-р Ал. Станишев” ( II-ра хирургия) на УМБАЛ „Александровска”, Медицински университет - София

2003 – 2004 - Началник Медицинска служба, под. 28610 – София, офицер – лечебна, профилактична и организационна дейност

2000 – 2003 - Началник Медицинска служба, под. 26200 – Айтос, офицер – лечебна, профилактична и организационна дейност

1999 – 2000 - Началник Медицинска служба, под. 38650 – Карнобат, офицер – лечебна, профилактична и организационна дейност

1997 – 1998 - лекар – ординатор в Катедра „Обща и оперативна хирургия”, Медицински университет – гр. Варна

Сертификати от квалификационни курсове:

"European Oncology School" (ESO) - Masterclass - Malta, 2007;

ESO - Session 2004-Sofia,

Ендотрахеална интубация, ВМА-София,

Интензивна терапия, ВМА-София,

Хепатобилиарна и панкреатична хирургия – 2012, МУ-София

Член на European Society of Coloproctology

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
359888760241
Работи с осигурител