Опит

Работи
Началник Отделение по Медицинска онкология
4000, Пловдив, България, бул".Кукленско шосе" 53
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)

Образование

Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Специалности

Медицинска онкология
Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb