За мен

Детски офталмолог към Детско Очно Отделение, УМБАЛ"Александровска"

Д-р Невяна Велева е завършва Английска гимназия в гр. София през 2000г.

През 2006г. завършва медицина в МУ- София.

От 2007г. е редовен докторант в УМБАЛ- Александровска, гр. София.

Има защитена докторска дисертация в областта на детското зрение (2011г.).

През 2010г. придобива статут на ординатор към Очна клиника - УМБАЛ Александровска, а от 2011г. е и асистент по офталмология към МУ- София.

През 2013г. придобива специалност по Офталмология

През 2014г. след конкурс е избрана за гл. асистент към Катедра по Офталмология, МУ - София

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием
Работи с осигурител
Профилактичните очни прегледи предотвратяват много заболявания
Профилактичните очни прегледи предотвратяват много заболявания

Гергана Профирова Малко родители знаят, че профилактичните прегледи на очите са задължит...

Публикации

Профилактичните очни прегледи предотвратяват много заболявания
Профилактичните очни прегледи предотвратяват много з...
Публикация