За мен

Детски офталмолог към Детско Очно Отделение, УМБАЛ"Александровска"

Д-р Невяна Велева е завършва Английска гимназия в гр. София през 2000г.

През 2006г. завършва медицина в МУ- София.

От 2007г. е редовен докторант в УМБАЛ- Александровска, гр. София.

Има защитена докторска дисертация в областта на детското зрение (2011г.).

През 2010г. придобива статут на ординатор към Очна клиника - УМБАЛ Александровска, а от 2011г. е и асистент по офталмология към МУ- София.

През 2013г. придобива специалност по Офталмология

През 2014г. след конкурс е избрана за гл. асистент към Катедра по Офталмология, МУ - София

Опит

1000, София, България, ул. Св. Георги Софийски 1
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Очни болести / Офталмология

Специалности

Очни болести / Офталмология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb