За мен

Д-р Милена Запрянова- Нешевска завършва медицина в МУ- Пловдив. Придобива специалност по офталмология през 2004г. 

Фокус клинични интереси: катарактална хирургия, детска офталмология, контактна корекция

Опит

4000, Пловдив, България, бул. Пещерско шосе 66
Работи с осигурител