За мен

Д-р Надежда Рашева е завършила медицина в МУ- Пловдив. Има специалност по офталмология и вече четиринадесет години стаж по специалността в лечебни заведения в Пловдив. Частен очен кабинет има от четири години. Специални интереси- детска офталмология, контактна корекция.