За мен

Д-р Надежда Рашева е завършила медицина в МУ- Пловдив. Има специалност по офталмология и вече четиринадесет години стаж по специалността в лечебни заведения в Пловдив. Частен очен кабинет има от четири години. Специални интереси- детска офталмология, контактна корекция.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Перущица 1 А
Блок А, етаж 3, каб.301
Дни за консултация

Понеделник

08:30 - 15:00

Сряда

08:30 - 15:00

Вторник

11:00 - 17:00

Четвъртък

11:00 - 17:00

Петък

08:30 - 17:00

Работи с осигурител