За мен

Д-р Юлия Кавармова е лекар в отделението по ендокринология в МБАЛ "Медлайн" в Пловдив.

Завършва медицина в Медицинския университет в Плевен. Специалност по вътрешни болести придобива през 2009 г., а през 2012 г. - по ендокринология. 

Работи в продължение на 10 г. в МБАЛ-Пазарджик. От 2013 г. постъпва на работа в МБАЛ "Медлайн".

В работата си е насочена към диагностика и лечение на диабет и заболявания на щитовидната жлеза. Има сертификати за ултразвукова диагностика на щитовидна жлеза.

Опит

4000, Пловдив, България, ул. Филип Македонски 37
Платен прием
Работи с осигурител