За мен

Проф. Кумчев е републикански консултант по вътрешни болести към ЦСМП-Пловдив, член е на Редакционната колегия на списание ''Нефрология, диализа и трансплантация'', както и член на ERA-EDTA.

 

Завършил е медицина в МУ-София през 1979г., след което придобива специалност по вътрешни болести през 1984г. и по нефрология три години по-късно. През 2004г. придобива научна степен ''доктор по медицина''.

 

Той е бивш началник на Клиниката по Нефрология към УМБАЛ ''Каспела'', гр. Пловдив, където работи към момента. Проф. Кумчев е част и от 2-ра Катедра ''Вътрешни болести'' в МУ-Пловдив. Има издадена 1 монография,  повече от 7 участия в учебници като съавтор и над 120 статии в научни сборници. 

 

Интересите му са в областта на имунните нефропатии, бъбречната недостатъчност, диабетната нефропатия и др.

 

 

 

Опит

4000, Пловдив, България, ул. София 64