За мен

Завършила МУ-Варна

Специалист по вътрешни болести и нефрология