Опит

1000, София, България, ул. Пловдивско поле 6
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител
Дни за консултация

Понеделник

15:30 - 19:00

Сряда

15:30 - 19:00

Четвъртък

15:30 - 19:00

Петък

15:30 - 19:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Хирургия

Специалности

Хирургия
Онкохирургия

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb