За менОбразование: 1987 г. - висше образование по медицина, Медицинска академия, София

Специализации:1992 г. - придобита специалност „Патологична анатомия и цитопатология”

Регистрация:
Български лекарски съюз – Медицински университет , София

Професионално развитие:

  • 1987 г. – ординатор, отделение по патологична анатомия, Окръжна болница, Благоевргад
  • 1988 г. – асистент, старши, главен асистент, УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”
  • 2011 г. – началник на Отделение по патологична анатомия, УМБАЛ „Ц. Йоанна – ИСУЛ”


Членство:

  • Българско дружество по патология
  • Еврепейско дружество по невропатология


Участие в научни форуми и публикации:Над 40, основно международни