За мен

Роден на 7 юли 1956 г. Завършва медицина 1983 г. Придобива специалност по обща хирургия 1991 г. От 1993 г. е главен асистент към Катедра по пропедевтика на хирургичните болести. Специализация по изгаряния и пластично-възстановителна хирургия, лапароскопска хирургия, спешна хирургия при масов травматизъм. Член на БХД, НССЛХ. Има публикации в български и международни издания. През 2007 г. завършва магистърска програма "Здравен менинджмънт". Председател на РК на БЛС.

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
359887877441
Работи с осигурител