Последователи
д-р Елина Стефанова
д-р Елина Стефанова
Общопрактикуващ лекар
д-р Елица Петрова
д-р Елица Петрова
Обща и клинична патология