За мен

Завършва медицина през 2000 г.

Завършва медицина през 2000 г.
През 2006 г. започва докторантура в Детска неврологична клиника на тема „Миастения в детска възраст – клинична характеристика и прогноза”.
През 2005 г. е зачислена за специализация по Нервни болести.
През 2010 г. – взета специалност по Нервни болести след положен изпит.

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
Платен прием
Работи с осигурител