За мен

Проф. Тошков е завършил софийския Медицински факултет. Специалист е по медицинска генетика. Има диплома по стопански и здравен мениджмънт в УНСС. Кандидат е на медицинските науки. Има над 80 публикации и участия в монографии. Член е на научните дружества по хематология и генетика. Участва в американската и европейската асоциация по хематология, в американската асоциация по онкология.

Бил е зам.-директор на Националния център по хематология и трансфузиология, зам.-председател в Съвета на директорите на СБАЛХЗ. В момента е завеждащ на лабораторията по цитогенетика и молекулярна биология и изпълнителен директор на болницата.