Последователи
д-р Красимир Шишманов
д-р Красимир Шишманов
Общопрактикуващ лекар
Борис Динков
Борис Динков
Студент по медицина
д-р Виолета Рилчева, дм
д-р Виолета Рилчева, дм
Ендокринология и болести на обмяната
д-р Йоана Иванова
д-р Йоана Иванова
Акушерство и гинекология
д-р Светла Бойчева
д-р Светла Бойчева
Общопрактикуващ лекар
д-р Красимира Георгиева
д-р Красимира Георгиева
Общопрактикуващ лекар
д-р Славина  Михайлова
д-р Славина Михайлова
Общопрактикуващ лекар
д-р Иво Петров Петракиев
д-р Иво Петров Петракиев
Акушерство и гинекология
д-р Райна Иванова
д-р Райна Иванова
Общопрактикуващ лекар
д-р Камелия Костова
д-р Камелия Костова
Кожни и венерически болести
д-р Николай Кьорев
д-р Николай Кьорев
Общопрактикуващ лекар
д-р Елина Стефанова
д-р Елина Стефанова
Общопрактикуващ лекар
д-р Даниела Вражилова
д-р Даниела Вражилова
Общопрактикуващ лекар