Опит

5800, Плевен, България, бул. Русе 1
35964825459185
Дни за консултация

Понеделник

13:00 - 19:00

Четвъртък

13:00 - 19:00

Вторник

08:00 - 13:00

Сряда

08:00 - 13:00

Петък

08:00 - 13:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Обща дентална медицина

Специалности

Обща дентална медицина

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb