За мен

Декан на факултет "Медицина" при МУ-Плевен

Специалист по   "Ортопедия и травматология" (1982), Специалност "Здравен мениджмънт" (2011), Докторантура във Висш Медицински Институт - София (1987) - Тема: „Предна колянна болка в млада възраст”, Докторат (2007) - Tема: „Артроскопска реконструкция при предна травматична раменна нестабилност”

Академични позиции

 • Асистент и старши асистент- ВМИ-Плевен, Катедра по ортопедия и травматология (1981-1987)
 • Главен асистент, ВМИ-Плевен, Катедра по ортопедия и травматология (1988-1992)
 • Доцент, ВМИ-Плевен, Катедра по ортопедия и травматология ( 1993-2007)
 • Професор, МУ-Плевен (2008)
 • Началник Клиника по ортопедия и травматология, Медицински университет Плевен (2001-2005)
 • Ръководител катедра - "Ортопедия и травматология" (от 2004 г. и досега, без прекъсване)Специализации
  • 1984 -специализация гръбначна хирургия и тазобедрено ендопротезиране (Berlin, Charité, Prof.Dr.H.Zippel)
  • 1990 – специализация по ултразвукова диагностика на опорно-двигателната система (Stolzalpe, Austria, Prof.Dr.R.Graf)
  • 1991 – специализация върху патологията на дегенеративните гръбначни увреди, ендопротезиране на колянната става, артроскопия, ултразвукова диагностика (Bochum, Ruhr Universit, Germany, Prof Dr.J.Krämer)
  • 1994 – специализация върху артроскопска реконструкция на предната кръстосана връзка на коляното (Innsbruck, Universitätsklinik für Unfallchirurgie, Prof Dr K.-P. Benedetto)
  • 1994 – специализация върху артроскопска хирургия на раменната става (Innsbruck, Universitätsklinik für Unfallchirurgie, Prof Dr H.Resch)
  • 1994 – специализация върху перкутанна ендоскопска хирургия на гръбнака (Zürich,Clinicum Balgrist Prof Dr A.Schreiber)
  • 1995 – специализация върху артроскопската хирургия на коляното, рамото и ендопротезиране на коляното (Roma, Universita La Sapienza, Prof Dr P.-P.Mariani).
  • 2001 AO/ASIF курс за напреднали: Принципи на оперативното лечение на фрактурите, Davos, Switzerland
  • 2006 – AFOR симпозиум – съвременни тенденции в ендопротезирането - Wien, Austria
  • 2007 – ISMISS (Гръбначна хирургия) Ankara, Turkey
  Преподавателска дейност
  Лекционни курсове пред студенти по медицина, бакалаври по здравни грижи и др.
  Гост-преподавател в: Innsbruck, Austria (2010, 2011) Courses on Direct Anterior Approach in total hip replacement
  Курсове
  • Артроскопия на коляно – основен курс: ежегодно за специализанти от 1991 година
  • Реконструкция на колянна нестабилност: ежегодно за специализанти от 1991 година
  • Ултразвуков скрининг на вродената дисплазия на тазобедрената става при новородени: ежегодно за специализанти от 1991 година
  • Aртроскопска реконструкция на патологията на раменната става: ежегодно за специализанти от 1991 година
  • Първично тотално ендопротезиране на колянната става: ежегодно за специализанти от 2003 година
  • UniCondylar Knee Replacement: ежегодно за специализанти от 2006 година
  • Първично ендопротезиране на тазобедрената става: ежегодно за специализанти от 2006 година
  • Първично ендопротезиране на тазобедрената става през директен преден достъп: ежегодно за специализанти от 2009 година
  Научни интереси
  • Предна колянна болка
  • Патология на колянната става
  • Хирургия на дегенеративния гръбнак
  • Патология на раменната става
  • Ултразвукова диагностика на опорно-двигателната система
  • Ендопротезиране на големите става : тазобедрена, колянна, раменна и глезенна стави
  • Спортна травма
  Автор и съавтор на 297 научни съобщения и публикации в страната и чужбина, в т.ч. учебни пособия и 1 монография.
  Членство в научни и обществени организации
  • Председател на Българската Ортопедична и Травматологична Асоциация /БОТА/ (2007-2010) и ( 2010-2013)
  • Съюз на учените в България - от 1978 г.
  • БОТА (Българска Ортопедична и Травматологична Асоциация) - от 1978 г.
  • БАУМ (Българска Асоциация по Ултразвук в Медицината) - от 1995
  • ESSKA ( European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscoscopy) – от 1990
  • AGA ( Deutschsprachige Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie) – от 1995 г
  • SICOT ( Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie)– от 1995 г
  • IFSH (International Federation of Societies for Surgery of the Hand) – от 1995 г
  • SECEC (Société Européenne de Chirurgie de l’Epaule et du Coude) – от 1996 г
  • AAOS (American Academy of Orthopaedic Surgeons) – от 1997 г
  • EHS (European Hip Society) – since 2010
  Почетен член
  • SOTA (Serbian Orthopaedics and Trauma Association) - 2008 година
  • MAOT (Macedonian Association of Orthopaedics and Traumatology) - 2009 година
  • IOA (Israel Orthopedic Association) – 2012 година
  Представител за България в международни организации
  ЕSSKA ( European Society of Sports Traumatology, Knee Surgery and Arthroscoscopy):
  Selected “Member at large for Bulgaria”- от 2004 година
  SICOT ( Societe Internationale de Chirurgie Orthopedique et de Traumatologie:
  „National delegate for Bulgaria” - от 2012 година
  EFORT: „National delegate for Bulgaria” - от 2007 година
  SECEC (Société Européenne de Chirurgie de l’Epaule et du Coude):
  Selected “Member at large for Bulgaria”- от 2004 година
  EHS (European Hip Society): „National delegate for Bulgaria” - от 2007 година
  Член на редакционни колегии
  • Сп. „Ортопедия и травматология” София
  • Сп. „Медицина и спорт” София
  • Сп. „Диагностичен и терапевтичен ултразвук” София
  • Сп. „ Rp Medica” София
  • Сп. „JBMR” Плевен
  Национални и международни награди
  • Награда за тема: „Артроскопия на раменната става” , Национален конгрес на Унгарското ортопедично дружество, Будапеща, 1987 година
  • Нациoнална награда на Българската Ортопедична и Травматологична Асоциация /БОТА/: 1985, 1986, 1991, 1992, 2003, 2005, 2007 година

Опит

5800, Плевен, България, ул. Георги Кочев 8 а
35964886553064863228
Платен прием
Работи с осигурител
проф. Аспарух Аспарухов създаде публикация
2015
Прилагането на метода уникондилно коляно запазва собственото коляно на пациента /ВИДЕО/
Прилагането на метода уникондилно коляно запазва собственото коляно на пациента /ВИДЕО/

Като патология коленната артроза е често срещана. Чрез прилагате на метода уникондилно /частично/...

Публикации

Прилагането на метода уникондилно коляно запазва собственото коляно на пациента /ВИДЕО/
Прилагането на метода уникондилно коляно запазва соб...
Публикация