За мен

  • Завършила МУ-София. От 1999г. има специалност по неврология, от 2011г. е „доцент по неврология” към МУ-София. 
  • Има придобита образователна и научна степен „Доктор по медицина” въз основа на защитена дисертация на тема "Клинико-неврофизиологични проучвания на функциите на мозъчния ствол" при пациенти с главоболие” през 2009г.
  • Носител е на награда за млад учен “Академик Д-р Асен Хаджиолов” за високи постижения в научно-изследователската и преподавателската дейност на Медицински факултет – София за 2002г., награда Kauchtschischvili на Fondazione Cirna – Център за научни разработки в неврологията, Италия, 2004г.
  • Специализирала в Медицински Университет гр Хановер, Германия през 2003г, в Университет на Барселона, Испания, Клиника по неврология и неврофизиология през 2005г. и в Университет на Павия, Италия, Клиника по неврорехабилитация, Център за изучаване на главоболието, Fondazione Mondino, през 2006г.
  • Автор и съавтор на над 50 публикации в областта на двигателните разстройства, Паркинсоновата болест, мозъчно-съдовата болест, болката, главоболието и електрофизиологията в български и международни научни списания.

Опит

1000, София, България, ул. Д-р Любен Русев 1
35929702180
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Платен прием

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Нервни болести / Неврология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb