Опит

Лекар-специализант "Нервни болести"
9000, Варна, България, бул. Христо Смирненски 1
052978324
лекар- ординатор в неврологичен кабинет
9000, Варна, България, бул. Република 15

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Очни болести / Офталмология

Сертификати

Good Clinical Practice
2019-04-05 - 2022-04-05

Организации, в които членувате

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb