Опит

9700, Шумен, България, ул. Васил Априлов 63
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)