Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели

Реклама

За мен

Управител на ДКЦ 2 в София.

Опит

1000, София, ул. Хан Крум 1
Работи с осигурител
Управител
1000, София, ул. Хан Крум 1

Образование

Социална медицина и здравен мениджмънт

Специалности

Социална медицина и здравен мениджмънт

Поканете приятел в CredoWeb

Поканете Вашите колеги и приятели