За мен

 Изпълнява високоспециализирани дейности:

  • доплерова сонография
  • ЕЕГ