За мен

Доц. Бенямин Анави е ръководител на Катедрата по обща и клинична патология в Медицински университет в Пловдив от 2005 г.

Завършва медицина в същото учебно заведение.

Работи като патолог в МБАЛ "Торакс" в Пловдив.