За мен

Доц. Бенямин Анави е ръководител на Катедрата по обща и клинична патология в Медицински университет в Пловдив от 2005 г.

Завършва медицина в същото учебно заведение.

Работи като патолог в МБАЛ "Торакс" в Пловдив.

Опит

Работи
4000, Пловдив, България, бул. В. Априлов 15 а
35932602347
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 14:00

Вторник

08:00 - 14:00

Сряда

08:00 - 14:00

Четвъртък

08:00 - 14:00

Петък

08:00 - 14:00

Работи с осигурител

Образование

Обща и клинична патология

Специалности

Обща и клинична патология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb