Опит

8000, Бургас, България, бул. Демокрация 94
Дни за консултация

Нечетни дни

08:00 - 13:00

Четни дни

14:00 - 18:00

Платен прием
Работи с осигурител
д-р Антоанета Апостолова създаде статус
2016
Ваксините, глупако! *
Ваксините, глупако! *

Ваксините, глупако!*Добрата производствена практика (GMP) във фармакологията е система от стандар...

Ваксините, глупако! *