Опит

8800, Сливен, България, ул. Александър С. Пушкин 2
Платен прием
Работи с осигурител
8800, Сливен, България, ул. Пушкин №2, ет.1, к-т 111
359044410310
Дни за консултация

Вторник

14:00 - 18:00

Понеделник

14:00 - 16:00

Сряда

14:00 - 16:00

Четвъртък

14:00 - 16:00

Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Нервни болести / Неврология

Специалности

Епилептология

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb