За мен

Преподавател по Вътрешни болести в Катдера „Здравни грижи“ на Факултета по Обществено здраве на Медицински университет – София

Доц. Д-р Попиванов, дм притежава специалност по Вътрешни болести от 1988 година и специалност по Ендокринология и метаболизъм  от 1990 година. 

От 2010 година е „магистър“ по Обществено здраве и здравен мениджмънт, а от 2013 година – Доктор по медицина.

Доц. Д-р Попиванов, дм е Начилник на Отделение по Клинична дензитометрия и костни метаболитни заболявания в УМБАЛ „Александровска“ ЕАД от 2007 година.  Заместник председател е на Управителния съвет на Столичната колегия на БЛС и Секретар на Дружеството по Клинична дензитометрия.

Опит

Преподавател в Катедра “Здравни грижи”
1000, София, България, бул. „Aкадемик Иван Евстатиев Гешов“ 15