За мен

Специалист по Кардиология, Медицина на бедствените ситуации и Здравен мениджмънт

Опит

Кардиолог
6000, България, ул. Герасим Папазчев № 1
Платен прием
Работи с осигурител
НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА (НЗОК)