Опит

началник отделение
8800, Сливен, България, бул. Христо Ботев 2
35944611757

Специалист по съдебна медицина и обща и клинична патология.

Платен прием