За менД-р Илка Папазова е завършила ВМИ – гр. Плевен през 1984г. Специалност “Педиатрия” придобива през 1992г.

В професионалната си кариера е работила като:

 • Ординатор в отделение по Неонатология МБАЛ гр. Габрово;
 • Ординатор в ДО на МБАЛ гр. Габрово;
 • Участъков педиатър в гр. Габрово;
 • Лекар педиатър в МЦ “ДКЦ -СИАС” гр. Габрово.


Преминати курсове и квалификации:

 • Инфекции в неонатология;
 • Неонатална неврология;
 • Спешни състояния в детската възраст;
 • Детска неврология;
 • Трансфонтанелна ехография;
 • Ехография на коремни органи;
 • Доплерова ехография на коремни органи.

Опит

5300, Габрово, България, ул. д-р Илиев Детския 1
Платен прием
Работи с осигурител