Опит

1000, София, България, бул. Княгиня Мария Луиза 108
359879383384
Платен прием
Работи с осигурител
Двойна антиагрегантна терапия след остри коронарни синдроми – кои, кой и колко дълго?
Двойна антиагрегантна терапия след остри коронарни синдроми – кои, кой и колко дълго?

Двойната антиагрегантна терапия (ДААТ) е неотменима част от лечението на пациентите с исхемична б...