За мен

Весела Маврова работи в аптека "Магда" в с. Куртово Конаре от 2014 г.

Завършва фармация в Украйна през 2014 г. През 2000 г. завършва Медицинския колеж в Пловдив.

Има 15-годишен опит като помощник-фармацевт в Пловдивска област. 

Опит

управител
4223, Куртово Конаре, България, ул. 7 N 1