За мен

Средно образование – Природо-математическа гимназия -Ловеч Плевен (1994)

Висш Медицински Институт – Пловдив (2000)

Специалност „Ушно-носно-гърлени болести” (2008)

Специализира „Лицево-челюстна хирургия” (2012)

Академични позиции

Хоноруван асистент, МУ-Плевен Катедра „Ушно-носно-гърлени болести ” (2009)

Опит

5800, Плевен, България, ул. Владимир Вазов 91
35964886654
Дни за консултация

Понеделник

08:00 - 13:30

Вторник

08:00 - 13:30

Сряда

08:00 - 13:30

Четвъртък

08:00 - 13:30

Петък

08:00 - 13:30

Работи с осигурител