За мен

Средно образование – Природо-математическа гимназия -Ловеч Плевен (1994)

Висш Медицински Институт – Пловдив (2000)

Специалност „Ушно-носно-гърлени болести” (2008)

Специализира „Лицево-челюстна хирургия” (2012)

Академични позиции

Хоноруван асистент, МУ-Плевен Катедра „Ушно-носно-гърлени болести ” (2009)