Опит

8800, Сливен, България, бул. Христо Ботев 2
Платен прием
Работи с осигурител

Образование

Рентгенов лаборант

Специалности

Рентгенов лаборант

Поканете ваши колеги в CredoWeb

Поканете ваши колеги в CredoWeb